понеделник, 7 март 2016 г.

ТЕМИ ЗА РАЗМИСЪЛ - Част 3
 

1.    Страдание, което е осмислено, се превръща в състрадание. Страдание, което не е осмислено, се превръща в озлобление.

2.    Както липсата на грижа, така и прекалената грижа за тялото, подсказват за занемарени ум и душа.

3.     Най-сигурният начин да "паднеш" е стоиш "неподвижен".

4.     Избиращият психотерапията за изцеление, подкрепа или усъвършенстване на личността си, показва, избира и поема отговорност. Избиращият "хапчето", избира "патерицата" и прехвърля отговорността.

5.     Както "вкопченият" в миналото, така и "живеещият" в бъдещето, бягат от настоящето.

6.     Това, което не желаем да "пуснем", има власт над нас.

7.     Хроничният компромис е форма на съпротива срещу промяната.

8.     Колкото повече човек "буксува" на едно място, толкова повече затъва

9.     Ако притежаваме или твърдим, че притежаваме стойностни качества и потенциал, но изборите, които правим, не ги съдържат, то ни определят не качествата, а изборите.

10.  Много е лесно да разпознаем този, който обича - той я проектира извън него в красота - в обстановката около себе си, в отношенията, в "дребни" жестове.

11.  Страхът да бъдем Човеци резултира в обезчувствяването

12.  Невежеството намира обяснения в "свръхестественото".

13.  Когато хората не могат да се приемат един друг такива, каквито са, продължават да искат да променят другия - ако спрат, ще трябва да си признаят, че не искат да са с него.

14.  Когато проумеен собствената си незначителност, тогава ще осъзнаем и истинската си значимост.

15.  Разстоянията - във всеки смисъл - се преодоляват с движения.

16.  Объркването на горделивост с достойнство понякога води до трагедии, друг път - до комедии.

17.  Да прогледнем през "избраните" от нас заблуди не е задължително да е болезнено, може да е направо весело - стига да сме благодарни за прояснението, а не да страдаме от наранен нарцисизъм.

18.  Подаващият се на манипулация приема предлаганото от манипулатора - кука, стръв и нещо бляскаво.

19.  Повечето хора живеят не според това, което казват на глас, а според това, което си "казват" на ум - и от тук - разочарование или очарование.

20.  Няма неразрешими ситуации. Има решения, които не ни "харесват".

21.  От един единствен закон никой не може да избяга - този за причнно-следствената връзка.

22.  Липсата на култура за емоционално-психичното, или направо невежеството, лесно могат да внушат, че болестите, включително и определяните като най-тежки, се дължат, например, на консумацията на бял хляб /вчера го прочетох някъде/.

23.  Душата и сърцето могат да бъдат "нахранени" само ако умът позволи.

24.  Емоционалната болка има физически израз. Тя е глад за обич, който по-добре да се утоли с прегръдка и нежност, вместо да се заглушава с храна, алкохол и всякакви други заместители.

25.  Тялото, лицето и очите отразяват чрез експресията, одухотвореността и пламъкът /или пък липсата им/ колко и какъв живот има в нас.

26.  Човешката деструктивност често е резултат на страх от живота и бягство от болката.

27.  Автентичната среща, дълбоките и трайни взаимоотношения, включително и в любовта, зависят изцяло от емоционалната интелигентност.

28.  Разделили сме се с инфантилността си тогава, когато вече не важничим и с чувство за хумор се отнасяме към несъвършенствата си.

29.  Показател за зрялост е осъзнаването, че всичко, което съществува, съществува, за да създаде равновесие, баланс и цялостност.

30.  Тъгата е усещане за загуба. Ако осмислим причинно-следствената връзка за загубата, ще се справим здравословно с тъгата.

Няма коментари: