сряда, 20 април 2016 г.

ТЕМИ ЗА РАЗМИСЪЛ - Част 5

 1. Липсата на желание "негативната енергия" да се осмисли и трансформира в жизнеутвърждаваща, т.е. положителна, е причина тя да се проявява като неудовлетвореност, нещастие, садизъм или като "болест".
 2. Човек е враждебен, надменен, докато се страхува. Страхува се, докато не се доверява. Не се доверява, докато не започне да приема и обича. Ако продължи да е враждебен, значи не е способен на обич.
 3. Страхът от провал води до непоемане на "рискове" и - това вече е провал.
 4. Обективността е мнение, без интензивни емоции и основано на факти. Отношението е мнение, в което има много емоции и основано на "вътрешни факти".
 5. Когато падат задръжките - излиза истината, грозна или красива, но истина.
 6. Дисциплината не е пречупване на духа и волята, т.е. насилие,водещо до сляпо и покорно спазване на правилата. Дисциплината е резултат от уважение, признание и обич, водещи до отговорно и съзнателно приемане на онези правила, които са еднакво полезни за всички.
 7. Изпълненият с живот и съдържание човек ще намери продължението му извън него. Той е сигурен и удовлетворен, защото "ражда" и се себереализира. Празният отвътре - е несигурен и - консумира.
 8. Истинската сила идва не отвън, а от вътрешната съзидателна активност.
 9. Копнежът по "лудата" любов е израз на дълбока самота.
 10. Разочарованията, огорченията, страданията - са резултат от сблъсъка на действителността с илюзиите.
 11. Някои използват проблемите си, за да получат съчувствие, други - за да намерят решение.
 12. Лесните избори правят живота труден.
 13. Да продължим "напред", без да сме осмислили досегашния си опит, е всъщност засядане - в старото.
 14. Фокусът върху миналото и бъдещето е начин да се избегне настоящето.
 15. Подхождащият с недоверие не може да слага граници, в които да съхрани своята идентичност.
 16. Тези, които най-много се нуждаят от правила, са тези, които нямат усет и познание за границите на своята естественост.
 17. Еднакво вредни са мислите "какво ще кажат другите" и - "всички правят така".
 18. Когато приведем живота си в съответствие с ценностите, за които говорим, тогава ще дойде и истинското благополучие и хармония.
 19. Ако човек предимно трупа, но не и да разтоварва или трансформира, натрупаното започва да "мухлясва и гние".
 20. Чувстващият се постоянно виновен, макар и несъзнавано, се "надява" на величието на "кръста".
 21. Приемащият ласкателства приема всъщност - превъзходството на ласкателя.
 22. Липсата на истинска съзидателна сила, която идва от чистота на душата, ума и сърцето, се замества с желанието и проявата на авторитарност и егоцентризъм.
 23. Няма случайни лични неблагополучия. Те са резултат от страдание, което не е облагородило, а е озлобило.
 24. Законът за причинно-следствената връзка има желязна логика. Този, който иска и може да "прочете" смисъла му, разполага с цялата сила да промени живота си.
 25. Завистта е глуха омраза към нечий успех и никакъв интерес към Човека, който го е постигнал.
 26. Проблемът е толкова значим и сериозен, колкото са способностите ни да се справим с него.
 27. "Защитаващият се" от този "лош" свят с прекален страх, недоверие и враждебност вижда собствената си тъмнина, проектирана навън.
 28. Изкушеният да гледа "от високо", да критикува и съди, не научава нищо - нито за себе си, нито за другите.
 29. Въпреки "титаничните" усилия на общественото, т.е. нормираното и не-жизненоутвърждаващо мнение, много хора отказват да са посредствени и стават - уникални.
 30. Напред продължават само смелите, напред и нагоре - смелите и талантливите.