понеделник, 21 март 2011 г.

От извора на човешкото познание и мъдрост

„Неврозата е просто начинът да не пораснем и да станем зрели и отговорни хора.”

„Нещастието е симптом на лоша приспособимост.”

„Външните ни проблеми са израз и отражение на вътрешните ни проблеми”.

„Човек разбира в степента, в която е готов да поеме отговорност.”

„Зрелостта е преход от външна подкрепа към самоподкрепа”.

„Уважението към ближния започва тогава, когато ние проявим интерес към него, когато започнем да обмисляме неговите постъпки и живот, за да можем по-лесно да ги разберем, както и самия него.”

„Чрез разбирането на другия ние правим крачка в собственото си развитие.”

„Човек получава от живота това, което и влага в него. Двете страни на една и съща монета са даването и получаването – истина, която преобладаващата част от човечеството още не е разбрала.”

„Само този, който е щастлив, може да дарява щастие на околните.”

„Ако очакваш друг да ти донесе щастие, то ти ще бъдеш безкрайно разочарован”.

„Духовният опит се изразява най-вече чрез любовта”.

„Проблемът не е в незнанието, а в бездействието.”

„Нашите решения определят кои сме.”

„Няма по-силно средство срещу душевната пустота и празнина от борбата да си свободен човек.”

„Надеждата е най-голямото зло, защото удължава страданието” – Ницше

„Интуицията е нестандартен начин за проява на здравия разум”.