понеделник, 27 януари 2014 г.

Откъс от „ДА ИМАШ ИЛИ ДА БЪДЕШ“ – Ерих Фром

Предпазливите, ориентирани към притежание хора, се уповават на сигурността и въпреки това се чувстват твърде несигурни. Те изцяло зависят от онова, което имат: пари, престиж, имидж – т.е., от нещо извън тях. Какво става с тези хора, ако го изгубят? Защото, каквото и да притежава, в един момент човек може да го изгуби. Най-лесно може да се прости с недвижимата и движимата си собственост, а заедно с тях с положението и приятелите си, дори с живота си. Ако аз съм онова, което имам, в случай че го загубя, кой съм тогава? Един сразен, опустошен човек – жалък пример за погрешен начин на живот. Само защото има някаква вероятност да загубя онова, което притежавам, аз по необходимост се тревожа, че ще го загубя. Боя се от икономически промени, от революции, от болести, от смърт; боя се от любовта, от свободата, от развитието, от промяната, от неизвестността. Така че постоянно се тревожа, страдам от хронична хипохондрия, боя се не само да не загубя здравето си, но и всичко, което притежавам. Ставам предпазлив, неотсъпчив, подозрителен, самотен, движен единствено от опустошителна страст да придобивам повече, за да се чувства по-защитен.

Тревожността и несигурността, които поражда опасността за изгубиш онова, което имаш, биват елиминирани, ако човек е предпочел да бъде, вместо да има. Ако аз съм онова, което съм, а не онова, което имам, никой не може да застраши сигурността ми и да ме лиши от чувството за идентичност. Центърът на моето съществуване е в мен самия, способността ми да бъда и да реализирам същностните си сили е част от моя характер и зависи единствено от мен.


Единствената заплаха за сигурността ми при битийната ориентация се корени вътре в мен самия: в липсата на вяра в жизнените и творческите ми способности, в регресивни тенденции, в духовна ленност и в примирението други да направляват живота ми.

петък, 10 януари 2014 г.

Какви „типове“ хора можем да срещнем на работното място или в живота

1. Некомуникативен – не поема отговорност
2. Неслушащ – не изпълнява, прави грешки
3. Мечтател – прави грешки, предава
4. Самотник – отчужден, негативен, няма обмен на идеи
5. Потайник – държи в тайна информация от чувство за власт, има потребност от признание
6. Намусен – вменява вина
7. Свръхчувствителен – лесно се обижда, липсва му обективност /другите да са „нащрек“ с него/
8. Мрънкало – неформален говорител
9. Мъченикът – вменява вина, всява напрежение
10. Песимистът – деструктивен, дърпа назад
11.Предразсъдъчен – създава напрежение, демонстрира превъзходство
12. Педант – чувства се недооценен, не приема помощ, несигурен, страх от грешка
13. Контрольорът – страхува се от предателство, перфекционист, нуждае се от постоянно признание
14. Многознайкото – не признава грешките си, приписва си заслуги
15. Примадоната – фокусиран върху себе си, има си собствен дневен ред
16. Съревноваващ се – руши доверието
17. Грубиянинът – да се контролира
18. Агресивният – несигурен, има нужда от признание и власт
19. Манипулаторът – не оставя следи /да се открие играта му/
20. Нарушителят – играе си с правилата, създава неприятности