събота, 15 август 2015 г.

За децата мама и татко са целият свят. Те вярват безусловно и приемат този свят. Усещанията им, бъдещите им убеждения, начините, по които те ще се „вписват” в живота и света, зависи от това, което техните родители ще са им предали – чрез личния си пример, чрез начините, по които са се справяли както с радостите, така и със затрудненията, чрез вътрешните си нагласи, които са или предимно жизнеутвърждаващи, или по-скоро пораженчески.
Да станеш родител е лесно. Да бъдеш родител – вече е отговорност! Това означава човек да е наясно не само защо иска да има дете. Означава да си е дал ясна и честна сметка кой и какъв е той, защото от това зависи в огромна степен емоционално-психичното, физическото и социално здраве на детето му. Колкото и неудобна да е за някои истината, децата са отражение на родителите си.
Ако детето е страхливо или тревожно – дали родителите не го „наплашват” с реакциите си? Ако детето е „разпиляно”, дали родителите притежават в оптимална степен структура – на времето, енергията си, на ангажиментите си? Детето има „проблеми” с храната – каква е организацията и културата на хранене на възрастните? Детето е „инат” – дали му е осигурено достатъчно внимание и приемане на мнението и чувствата му? Детето „не знае какво иска и как да се забавлява” – дадено ли му е достатъчно пространство да се изявява, има ли истински интерес към същността му? Няма интерес към ученето – децата са любознателни и от ученето може да ги отблъснат прекалените изисквания и усещането, че родителите сякаш ги интересуват повече оценките, отколкото детето. Важно е са се хвалят и утвърждават усилията на децата, не резултатите. Детето е „прекалено чувствително” – дадена ли му е възможност да изразява, без страх от санкция, чувствата си?
Ако в детето има „проблем”, следва родителите да се запитат честно и интелигентно – какво правим или не правим, за да създадем условия за този проблем? Ако детето е цел, а не средство, ако родителите са с нагласата да се разделят с идеята си за всемогъщество и непогрешимост – лесно ще намерят отговора.

Няма коментари: